Skip to main content

Regler gällande golvskydd

By

Regler gällande golvskydd hanteras av Boverket i föreskriften BFS 2011:26 (5:4223 Eldstadsplan).

Kortfattat gäller följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Länk till Boverket hittar du här: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26

Sätta kakelugnen innan golvet är lagt?

By No Comments

När man börjar sätta kakelugnen innan golvet är lagt måste man gjuta ett underlag som bygger lika mycket som färdigt golv. Detta behövs då måttsättningen utgår från färdigt golv. Tar man ej höjd för hur mycket golvet bygger kommer kaklet ej hamna rätt.

Gjut upp med cement för ett hårt och stabilt underlag. Använd ej lerbruket då detta ej är tillräckligt hållfast.

Mer information och beskrivningar finner ni i våra installations manualer.

Kakelugnen är svår att tända

By

En eldstad kan vara lite trög i uppstart. Många gånger handlar det om dåligt drag, dålig ved eller för lite förbrännings luft.

Testa först att ha luckan på glänt när du tänder brasan. Blir det inte bättre så kan man också ha ett fönster eller en dörr på glänt vid uppstart. Anledningen till att ugnen är svår att tända är vanligtvis undertryck i bostaden.

Många installerar en DraftBooster (rökgasfläkt) på skorstenen om de har problem med undertryck. Har ni frisklufts anslutning utifrån så kontrollera också att ventilationsgallret ej är igensatt samt att frisklufts slangen ej är veckad.

Har ugnen stått länge och om det är låg temperatur ute kan det också handla om en köld propp. Testa att göra en liten boll av tidningspapper och ta loss den övre sotluckan. Antänd pappret i utrymmet innanför locket.

Detta är inte något som är unikt för en kakelugn utan detsamma gäller för de flesta eldstäder.

Se också till att använd rätt ved. Mer information om ved finner ni här: Tips & Råd – Gabriel kakelugnar

 

Elanslutning till fläkten

By

I kakelugnens fot finns ett ingjutet VP-rör. Detta kan användas om ni drar fram kablarna från baksidan av ugnen eller om man redan har ett gjutet fundament.

Om ni ska gjuta ett nytt fundament rekommenderar vi att ni gjuter in ett VP-rör i fundamentet och drar fram kablarna under ugnen. 

Tänk igenom vart ni placerar reglaget till fläkten.

Kontakta oss för mer information om kopplingsschema eller annat: Kontakta oss – Gabriel kakelugnar

Vilken funktion har fläkten?

By

Fläkten är till för att snabbare sprida värmen i rummet. Kakelugnens stora massa gör att det tar relativt lång tid för ugnen att bli varm.

Med hjälp av fläkten så blåser man luft genom kanaler i eldstadskassetten och ut genom gallret ovanför glasluckan. Luften tar man via gallret i kakeugnens fot och när den cirkulerar genom kassetten värmer man upp den. Konvektions värmen fungerar också utan fläkten. Dock ej med samma luftflöde.

Tänk på att fläkten behöver elanslutning och att anslutningen måste utföras av behörig person.

Kan man använda en utvändig skorsten då en kakelugn har förhållandevis låg rökgastemperatur?

By

Det bör inte vara något problem att dra skorstenen på utsidan. Det som kan hända är att det kan uppstå köldproppar i skorstenspipan som gör att du inte får igång draget.  Detta kan avhjälpas genom att du eldar en tändkudde i det övre sothålet på kakelugnen, luften i skorstenspipan värms då upp och proppen försvinner.

Du kan också installera en Draft Boster, en rökgasfläkt som monteras på skorstenen och som du startar när du ska tända upp i kakelugnen.

Köldproppar i skorstenen är ett relativt vanligt problem på hösten då man ska ta sin eldstad i bruk efter att den stått oanvänd en längre tid.

Vad ska jag tänka på vid byggnation av nytt hus?

By

Det finns ett par saker vi rekommenderar er att göra i samband med nybygge och plan på att installera en kakelugn.

  1. Säkerställ så att plattan klarar kakelugnens vikt (ca 1300-1400kg).
  2. För tilluft utifrån ska ni gjuta in ett tilluftsrör i plattan. Diametern ska vara 125mm. Vanligtvis används ett PVC rör eller ett spirorör. Kontakta oss eller den installatör ni avser att använda för montage av ugnen för rådgivning. Kakelugnens sockelring är även förberedd för anslutning av tilluft om ni planerar ta den genom yttervägg. Vi rekommenderar starkt att ta tilluften utifrån vid ett nybyggt hus.
  3. Förbered elinstallation av en eventuell rökgasfläkt genom att dra fram el så nära skorstenen som möjligt.
  4. Dra fram el eller gjut in ett PVC rör i plattan där kakelugnen ska stå om ni planerar att installera en fläkt för värmespridning.
  5. Planerar ni att bygga ett tvåvåningshus och saknar murstock så planera för skorstenen om den ska anslutas på toppen av kakelugnen.