KAKELUGNENS HISTORIA

En svensk uppfinning från 1767. Lika genialisk än idag.

Kakelugnen som företeelse har en mycket lång historia, men det är främst under 1700-talet den blir en vanligt förekommande värmekälla i de svenska hemmen. De tidiga kakelugnarna var inte speciellt värmeeffektiva och förbrukade mycket ved. Då det på grund av bergsbruk och järnhantering var ont om ved i landet, oroades den svenska staten av den stora bränsleåtgången. Det var Sveriges Konung, som år 1767, påbjöd sin akademi, den Kungliga Vetenskapsakademin att utveckla en vedbesparande värmekälla. Arkitekterna Carl Johan Cronstedt och Fabian Wrede utvecklade då idén med fem rökgasgångar och en hög eldstad som innebar att man fick en höggradig förbränning samt möjlighet att utnyttja värmen från rökgaserna maximalt.

Den moderna kakelugnen var uppfunnen! Än idag är principerna för kakelugnen desamma och det finns få fast bränsleledande värmekällor som kan uppnå samma verkningsgrad och låga utsläppsnivåer som denna genialiska konstruktion. Design och utsmyckning har ändrats genom åren i takt med rådande stil och trend.