SÅ FUNGERAR EN KAKELUGN

En traditionell svensk kakelugn har fem rökkanaler med en längd om cirka 10 meter, rökgaserna stiger först upp i den mittre kanalen, vidare ner genom de båda främre sidokanalerna, vänder uppåt genom de båda bakre sidokanalerna, varefter rökgaserna passerar spjället i kakelugnens bakre övre del och fortsätter ut till skorstenen.

När rökgaserna passerar kanalsystemet avger de värme till ugns konstruktionen. Rökgaserna kyls ner och kakelugnen värms upp. Kakelugnen kan väga allt i från 800kg till närmare 2000kg. Den stora massan magasinerar värmen och avger den långsamt till omgivningen långt efter att elden har slocknat.

KAKELUGNARNA FRÅN GABRIEL

Samma princip som 1767 men uppdaterad konstruktion

Våra kakelugnar är uppbyggda av ett sinnrikt modulsystem gjort av ett eldfast och värmelagrande material bestående av en inre kärna och en yttre mantel som är separerade från varandra. Den inre kärnan tar upp en stor del av värmeexpansionen och mildrar ugnens värmerörelser. Den effektiva eldstadskassetten och den femkanaliga konstruktionen bidrar till en exceptionellt hög verkningsgrad.

Precis som på andra traditionella svenska kakelugnar växlas värmen från rökgaserna till det värmelagrande materialet i ugnen. Våra kakelugnar väger mellan 1100-1400kg och lagrar värmen som jämt och behagligt avges till rummet i över ett dygn efter att elden slocknat.

Det egentillverkade kaklet monteras direkt på kakelugnens yttermantel. Detta är möjligt då yttermanteln och den inre kärnan är separerade från varandra med en expansionsspalt för att minimera ugnens värmerörelser.

Den moderna eldstadskassetten är utrustad med en stor glaslucka som ger ökad trivsel och braskänsla. Luftspolning håller glaset renare på insidan och motverkar sot. Genom fläktstyrd direktvärme finns möjlighet att värma kall luft i de kanaler som finns i eldstadskassetten och effektivt sprida värmen i rummet.

Anslutningen till skrotstenen sker antingen uppåt eller bakåt.