TIPS & RÅD OM KAKELUGNEN

På denna sidan hittar du  tips och råd kring användningen och skötsel av din kakelugn från Gabriel.

ELDA RÄTT

Bästa veden för din kakelugn
Längden på veden skall vara max 300 mm då vedklamparna inte ska ligga mot glaset. Viktigast är att veden är torr.  Eldning med fuktig ved innebär att man inte uppnår tillräckligt hög temperatur vid förbränningen, då en stor del av energin går åt att torka veden. Vit eller osynlig rök från skorstenen betyder att du eldar med torr ved. Notera att ekved ska torka kluven i minst två år.

Läs mer

SÅ TÄNDER DU KAKELUGNEN

Försök att snabbt få fyr i eldstaden så att en ordentlig glödbädd bildas. Lägg/stapla cirka 2 kg finhuggen torr ved (ungefär 15 pinnar) horisontellt med mycket luft emellan. För att tända den finhuggna veden placeras papper, näver eller tändbriketter ovanpå pinnarna.

OBS!! Använd aldrig flytande brandfarliga tändvätskor.

Tänd brasan från toppen. Skjut försiktigt igen glasdörren, se till att brasan får syre och kommer igång ordentligt. Dörren kan vid själva uppstarten av brasan  hållas lite på glänt men ha brasan under uppsikt tills ni stängt dörren.

Läs våra skötsel och eldningsråd

Vi rekommenderar att ni läser våra skötsel och eldningsråd innan ni börjar använda kakelugnen. Utöver information om hur man tänder kakelugnen finns information om hur ni sedan eldar på bästa sätt.

Skötsel och eldningsråd finner ni här

VIKTIGT OM VEDEN

VED SOM BRÄNSLE

Ved är ett biobränsle som vid rätt förbränning ingår i det naturliga kretsloppet. När träden växer upp förbrukas vatten och koldioxid i den så kallade fotosyntesen. Detta frigör syre, vilket vi som bekant behöver för att andas. När veden eldas upp eller förmultnar frigörs vattnet och koldioxiden åter. Vid processen förbrukas också den mängd syre som bildades när trädet växte upp. Allt detta sker i ett kretslopp vilket innebär att vedeldning inte bidrar till den så kallade växthuseffekten.

Läs mer

VIKTIGT OM VEDEN

Tänk på luftomsättning när du lagrar din ved

Det är viktigt att veden inte ligger direkt mot marken och att det är så luftigt som möjligt vid tak och sidor. Ved som är huggen tidigt på våren kan i bästa fall användas kommande vinter. Men det är bättre om veden får torka i två vårsäsonger då den torkar bäst på våren innan lövsprickningen. Tänk på att fuktig ved brinner sämre, avger mindre värme och ger större miljöbelastning. Ved som eldas ska inte innehålla mer än 20% vatten.

Kluven ved torkar snabbare

Björkved ska klyvas så snart som möjligt, annars blir den hård och svårarbetad. Tall- och granved är däremot lättare att klyva om den fått torka något. Veden bör förvaras i rumstemperatur 24 timmar innan eldning. Att täcka veden med exempelvis presenning är ingen bra lösning eftersom fukten från marken och veden inte kan avdunsta då. Fuktig ved angrips också lättare av röta, vilket snabbt försämrar energivärdet i veden.

Elda aldrig med impregnerat virke, målat trä, skivmaterial eller dylikt

Det kan skada både kakelugnen och miljön. Ekved går däremot utmärkt att elda med, men det är viktigt att blanda ut den med annan ved vid förbränning. Ekved innehåller mycket energi, men också mycket garvsyra som är aggressivt mot både eldstadsinsatsen och murbruk.

WARMTH THROUGH GENERATIONS

RENGÖRING

TIPS VID RENGÖRING

Av olika anledningar kan glaset på lucka eller kaklet på din kakelugn bli smutsigt. Nedan följer lite tips och råd på hur du kan undvika detta samt hur du går till väga för att rengöra kakelugnen om det hänt. Tänk på att kakelugnen ska vara kall när du rengör den!

Läs mer

Sot på glasluckan

Eldstadsinsatsen i Gabriels kakelugnar har en inbyggd luftspolning som ska förebygga sot på glasluckan. Blir glaset ändå sotigt kan det beror på följande:

  • Ugnen har ej kommit upp i arbetstemperatur tillräckligt fort
  • Problem med tilluften
  • Veden ligger för nära glaset
  • Fuktig ved

Rengör glaset

Glaset ska vara kallt vid rengöring. Använd blött hushållspapper som doppats i kall aska. Gnid sedan bort sotet på glaset och eftertorka med torrt papper. Blir inte glaset helt rent efter detta så upprepa processen. Vid användning av rengöringsspray för att ta bort sotet så säkerställ så att rengöringsmedlet ej stänkt på mässingen. Torkar rengöringsmedlet in så bildas ärg fläckar som är mycket svåra att få bort. 

Smutsigt kakel

Rengör kaklet med hjälp av en fuktig, ljummen trasa och ett skonsamt rengöringsmedel. Tänk på att kakelugnen ska vara kall samt att inte blöta ner fogarna. Använd fettlösande diskmedel om fogen behöver rengöras.

Hur rengör man mässing

Mässing är en gulaktig legering bestående av koppar och zink. Mässingens glans kan med tiden mattas av och behöver då putsas upp. Häxans metallputs, som finns i dagligvaruhandeln, fungerar utmärkt för detta syfte.

Det är viktigt att använda en mjuk trasa eller svamp. Undvik sådant som kan repa mässingen. Du kan behöva upprepa putsningen en eller flera gånger beroende på hur missfärgad mässingen är.

Använd aldrig vatten vid rengöring av mässing.