EN KAKELUGN BLIR TILL

Tillverkningsprocessen är högst hantverksmässig och kräver praktisk erfarenhet och kunskap.

Sedan mer än 150 år har skickliga hantverkare arbetat med keramik i Timmernabben vid smålandskusten. Den hantverksmässiga tillverkningen gör att glasyrer, dekorer och dimensioner enkelt kan anpassas till varje miljö efter kundens behov. Målsättningen är att tillverka produkter av hög kvalitet, med god funktion och konstnärlig form.

Produktionen av kakelugnen består av tre huvudmoment. Den värmelagrande stommen, kaklet och kassetten. Kakel och stomme tillverkar vi själva och de olika komponenterna till kassetten levereras av underleverantörer och monteras samman i vår fabrik.

Den stora utmaningen är den keramiska delen i form av tillverkningen av kaklet. Den kräver stor yrkeskunskap och erfarenhet då lera och glasyrer är två ”levande” material som i symbios resulterar i det kakel som används på kakelugnarna.

DE TRE HUVUDSAKLIGA DELARNA I PRODUKTIONEN

STOMMEN

 • Stommen till en kakelugn väger ca 1200 kg och består av runt 40 delar som är tillverkade av en speciell värmelagrande betongblandning.
 • De olika delarna gjuts i formar som vibreras för att minimera luftfickor. När formen lyfts bort placeras delarna i ett ställage för härdning.
 • Efter ett dygns härdning rensas och putsas delarna för att bryta skarpa kanter och andra ojämnheter.
 • Efter härdning vattnas stommens delar och placeras på EU-pallar i den ordning som den senare skall monteras.

KAKLET

 • Leran blandas och extruderas under vakuum genom en matris för att få bort eventuell luft. Den skärs i bitar och läggs under plast för att vila någon dag.
 • När leran vilat och har rätt konsistens, strängpressas kaklet. Kronor och fris våtpressas och hörn samt hyllor gjuts. De våtpressade detaljerna rensas och putsas varsamt för hand.
 • Nu ska detaljerna torkas tre dygn för att få ner fukthalten, innan de slipas och bränns första gången.
 • Efter torkning, slipning och 1:a bränning, sker slutligen glasering, dekorering och en 2:a bränning.

KASSETTEN

 • Kassettens olika detaljer kontrolleras vid ankomst och lagerförs.
 • I första steget bättringsmålas och gängrensas gjutjärnsluckan och kassetten.
 • Ramarna av mässing eller rostfritt stål, gångjärn samt spjäll monteras på kassetten.
 • Handtag, glas och tätningslist monteras på luckorna som sedan häktas på kassetten.
 • Vermiculite sågas och monteras i kassetten och de yttre luckorna häktas på.
 • Efter funktionskontroll fäster vi de olika dekalerna på den nu färdiga eldstadskassetten.