Skip to main content

Vad ska jag tänka på vid byggnation av nytt hus?

Det finns ett par saker vi rekommenderar er att göra i samband med nybygge och plan på att installera en kakelugn.

  1. Säkerställ så att plattan klarar kakelugnens vikt (ca 1300-1400kg).
  2. För tilluft utifrån ska ni gjuta in ett tilluftsrör i plattan. Diametern ska vara 125mm. Vanligtvis används ett PVC rör eller ett spirorör. Kontakta oss eller den installatör ni avser att använda för montage av ugnen för rådgivning. Kakelugnens sockelring är även förberedd för anslutning av tilluft om ni planerar ta den genom yttervägg. Vi rekommenderar starkt att ta tilluften utifrån vid ett nybyggt hus.
  3. Förbered elinstallation av en eventuell rökgasfläkt genom att dra fram el så nära skorstenen som möjligt.
  4. Dra fram el eller gjut in ett PVC rör i plattan där kakelugnen ska stå om ni planerar att installera en fläkt för värmespridning.
  5. Planerar ni att bygga ett tvåvåningshus och saknar murstock så planera för skorstenen om den ska anslutas på toppen av kakelugnen.