Skip to main content

Elanslutning till fläkten

I kakelugnens fot finns ett ingjutet VP-rör. Detta kan användas om ni drar fram kablarna från baksidan av ugnen eller om man redan har ett gjutet fundament.

Om ni ska gjuta ett nytt fundament rekommenderar vi att ni gjuter in ett VP-rör i fundamentet och drar fram kablarna under ugnen. 

Tänk igenom vart ni placerar reglaget till fläkten.

Kontakta oss för mer information om kopplingsschema eller annat: Kontakta oss – Gabriel kakelugnar