FRÅGOR OM KAKELUGNEN

Du kanske har något du undrar över? Nedan följer svar på några av de vanliga frågor vi brukar få. Finner ni inte svaren ni söker eller är det något som är oklart får ni självklart kontakta oss.

SOTNING OCH RENGÖRING

Med en bit vått hushållspapper doppat i askan.

Rätt eldad med rätt anpassat drag är det ingen risk, tack vare den finurliga luftspolningen.

Men en fuktig trasa och skonsamt rengöringsmedel, när ugnen är kall.

Kaklen är högbrända, i över 1000°C, vilket innebär att de inte påverkas av värmen från ugnen.

Innan ugnen får tas i bruk ska den provtryckas och godkännas av sotaren. Om ev. läckage skulle upptäckas kontakta återförsäljaren som ska åtgärda felet.

Skorstensfejarmästaren i din kommun.

Även om du kan sota själv rekommenderar vi att sotningen utförs av din lokala skorstensfejarmästare.

Om den används som primärvärmekälla d.v.s. om du eldar mer än 1 m³/år vill sotaren komma årligen annars räcker det med vart tredje år.

MONTERING OCH TESTER

RISE (Research Institutes of Sweden) har testat våra ugnar mot EN15250:2007 och Gabriels kakelugnar är en av de effektivaste och renaste eldstäderna på marknaden. Den uppmätta verkningsgraden är hela 92,4%.

Vidare är våra kakelugnar även testade mot  BlmSchVo 2 och 15a-B-VG. Våra ugnar uppfyller utsläppskraven med god marginal.

Våra produkter uppfyller Ecodesign 2022.

Då vänder du dig i första hand till den återförsäljare som sålt ugnen till dig och som utförde monteringen.

Efter drygt 4 veckor kan man försiktigt börja elda in ugnen enligt eldningsinstruktionen.

Cirka en vecka.

För att funktion och säkerhet ska kunna garanteras ska kakelugnen monteras av en fackman. Kontakta någon av våra återförsäljare som kan rekommendera lämpliga montörer.

GARANTI

1 år på kakelbeklädnaden, 3 år på kassetten och 5 år på stommen.

Självklart.

FUNKTION, FÖRDELAR OCH PLACERING

Fläkten är till för att snabbare sprida värmen i rummet. Kakelugnens stora massa gör att det tar relativt lång tid för ugnen att bli varm.

Med hjälp av fläkten så blåser man luft genom kanaler i eldstadskassetten och ut genom gallret ovanför glasluckan. Luften tar man via gallret i kakeugnens fot och när den cirkulerar genom kassetten värmer man upp den. Konvektions värmen fungerar också utan fläkten. Dock ej med samma luftflöde.

Tänk på att fläkten behöver elanslutning och att anslutningen måste utföras av behörig person.

För att ett välisolerat nybyggt hus inte kan tillgodogöra sig den snabba värmen från en braskamin, det uppstår en bastueffekt. Ett nybyggt hus kräver c:a 2 kW per timme. En uppvärmd kakelugn ger i snitt 2 kW/timme över dygnet.

Tack vare det värmelagrande materialet den höga vikten, det geniala kanalsystemet och den effektiva kassetten.

Ja eftersom de väger lika mycket, har samma effektiva förbränningsteknik och består av samma material.

Skönare värme, effektivare eldstad och en vacker ”må bra” möbel.

• Mindre vedåtgång
• Bättre ekonomi
• Bättre miljövärden

En braskamin ger c:a 5-7 kW när du eldar och svalnar mycket snabbt vilket innebär att man får en ”bastueffekt” dvs. för mycket värme under för kort tid för att huset och människorna ska kunna tillgodogöra sig värmen. En eldstad som producerar 2,5 kW/timme är optimal ur energi och komfortsynpunkt, högre än så uppfattas som för varmt. En rätt eldad kakelugn ger c:a 2kW/timme under hela dygnet.

Principen med de fem rökgaskanalerna är densamma. Dock är våra nytillverkade kakelugnar utrustade med en förbränningsinsats som, förutom större glas, också värmer och sprider rumsluften genom kassetten. Förbränningsinsatsen innebär också högre effektivitet och lägre utsläpp av emissioner. En annan fördel med en nytillverkad kakelugn är att den inte behöver monteras ned och muras upp på nytt för att hålla sig tät, som fallet är med antika kakelugnar.

Fördelen med en kakelugn jämfört med en braskamin är just att den avger en behaglig värme under mycket lång tid. En kakelugn avger i snitt 2 kW/timme och det är vad vi uppfattar som behagligt, allt utöver detta upplevs som för varmt. Med en braskamin som ger c:a 5-7 kW, när den är som varmast, och sedan svalnar lika snabbt som elden slocknar, erhålls en bastueffekt, dvs. det blir mycket varmt fort. Man måste sedan vädra för att det ska bli behagligt.

Ju mer centralt den kan placeras desto bättre men det är inte nödvändigt. Med en fläkt monterad i ugnen sprids värmen bra och du får även en skön direktvärme.

ELDNING SÄKERHET OCH BRÄNSLE

Regler gällande golvskydd hanteras av Boverket i föreskriften BFS 2011:26 (5:4223 Eldstadsplan).

Kortfattat gäller följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Länk till Boverket hittar du här: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26

En eldstad kan vara lite trög i uppstart. Många gånger handlar det om dåligt drag, dålig ved eller för lite förbrännings luft.

Testa först att ha luckan på glänt när du tänder brasan. Blir det inte bättre så kan man också ha ett fönster eller en dörr på glänt vid uppstart. Anledningen till att ugnen är svår att tända är vanligtvis undertryck i bostaden.

Många installerar en DraftBooster (rökgasfläkt) på skorstenen om de har problem med undertryck. Har ni frisklufts anslutning utifrån så kontrollera också att ventilationsgallret ej är igensatt samt att frisklufts slangen ej är veckad.

Har ugnen stått länge och om det är låg temperatur ute kan det också handla om en köld propp. Testa att göra en liten boll av tidningspapper och ta loss den övre sotluckan. Antänd pappret i utrymmet innanför locket.

Detta är inte något som är unikt för en kakelugn utan detsamma gäller för de flesta eldstäder.

Se också till att använd rätt ved. Mer information om ved finner ni här: Tips & Råd – Gabriel kakelugnar

 

Nej, kakelugnen skall endast eldas med ved.

Torr blandved går utmärkt. Var lite försiktig med enbart ek och bokved som kan orsaka tjärbildning. Björk ger lite aska och brinner fint.

Om spjällen är öppna och glasluckan riktigt stängd är det inget problem.

Om man följer eldningsinstruktionen finns ingen risk. Om man däremot ”tok” -eldar kan viss risk förekomma.

Regler gällande golvskydd hanteras av Boverket i föreskriften BFS 2011:26 (5:4223 Eldstadsplan).

Kortfattat gäller följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Länk till Boverket hittar du här: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26

De golvskydd Gabriel säljer uppfyller kraven.

Barn är kloka. Visa att det är varmt så bränner de sig inte.

När spjällen är inskjutna är de stängda och när de är utdragna så är de öppna.

Från kall ugn uppnås full effekt, 4kW, efter 2,5 till 3 timmar men redan efter c:a 20 minuter känner man värmen på sidan av ugnen.  Med två till tre vedinlägg om totalt 11 kg varar värmen över ett dygn förutsatt att spjället skjuts in när bara en glödbädd återstår. Observera att spjället inte får skjutas helt så länge det finns blå lågor som slår upp efter att man rört om i glödbädden.

En brasa på morgonen c:a 4 kg med öppna spjäll (om du är hemma under dagen skjuter du spjället när bara en glödbädd återstår) och en till två brasor på kvällen och skjutet spjäll när elden falnat och bara glödbädden återstår.

Det ryker inte in. Med tilluft direkt till kakelugnen försvinner ofta det problemet. Om man har högt undertryck i huset kan det vara bra att glänta på dörren medan elden tar sig.

Kakelugnen är normalt lätt att tända. En tänd brasa med finhuggen torr ved och en tänd kudde på toppen är allt som behövs. Om den fortfarande är varm efter gårdagens eldning går det ännu snabbare.

EKONOMI OCH LIVSLÄNGD

I generationer. Den behöver inte sättas om som gamla tiders kakelugnar.

Ett exempel: En rund standardugn kostar c:a 85’ – 100’ kronor, sedan kan det tillkomma kostnader för montering av produkten & skorsten etc.  Under en eldningssäsong får man ut 10 – 12000kwh på 4m³ ved. Har man direktverkande el som uppvärmning med ett elpris på 1,50.-/kW och tillgång till gratis ved sparar man drygt 15000 :-/år. Vilket ger en återbetalningstid på 7 år. Med köpt ved, c:a 600 :- / m³, blir återbetalningstiden 8 år.

Cirka 3 m³ förbrukas under en eldningssäsong.

Våra kakelugnar har den högst uppmätta verkningsgraden, hela 92,4 %, vilket innebär att 92,4 % av energiinnehållet i veden tas tillvara i ugnen och avges till rummet.

Räkneexempel:
Björkved (20 % fukthalt), 11 kg/dygn x 210 dygn=2310 kg, vilket motsvarar c:a 3,8 m³. 1 kg torr björkved ger en effekt på 4,27 kW.
2310 kg björkved x 4,27 kW x 0,92 % (92,4 % verkningsgrad) = 9114kW/år (eldningssäsong).
Har man ett eluppvärmt hus och elen kostar 1,50kr/kWh blir besparingen 13 670 kr minus kostnaden för veden.

DESIGN, ANPASSNING OCH MATERIAL

Vill ni av någon anledning byta luckor, ram, sotluckor mm är det möjligt. För att byta ramen som omgärdar glasluckan måste man demontera kassetten.

Vi säljer samtliga delar separat.

Kontakta närmaste återförsäljare så kan de hjälpa er med detta. Köp kakelugn från våra återförsäljare – Gabriel kakelugnar

Det går alldeles utmärkt och ugnen blir då kaklad runt om.

Det blir mycket snyggt. Speciellt i stora rum gör sig en pampig rektangulär kakelugn utmärkt.

Ja en smakfull hylla på 5cm finns som tillval.

Många väljer att ha ett hus som passar in i omgivningen. Sedan har man modernt eller klassiskt inomhus. En kakelugn är alltid rätt.

Det blir snyggare om man anpassar ugnens höjd mot taket och samtidigt höjer upp eldstaden. Våra ugnar kan anpassas uppåt eller neråt i 10 cm intervaller. Vi höjer hela värmemagasinet så man får samtidigt nytta av den höjningen man gör.

Båda är tåliga metaller och passar till kakelugnar. Man väljer den lucka och eldstadsplan man tycker är snyggast. Man kan enkelt putsa mässing med t.ex. Häxans metallputs, om den skall ha högglans.

Ja det går att byta.

Vi har ett antal standardfärger men vi tar fram nya efter våra kunders önskemål.

Ja, vi har en egen studio som målar det motiv du önskar.

BYGGNADSTEKNISK INFORMATION

Regler gällande golvskydd hanteras av Boverket i föreskriften BFS 2011:26 (5:4223 Eldstadsplan).

Kortfattat gäller följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Länk till Boverket hittar du här: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26

När man börjar sätta kakelugnen innan golvet är lagt måste man gjuta ett underlag som bygger lika mycket som färdigt golv. Detta behövs då måttsättningen utgår från färdigt golv. Tar man ej höjd för hur mycket golvet bygger kommer kaklet ej hamna rätt.

Gjut upp med cement för ett hårt och stabilt underlag. Använd ej lerbruket då detta ej är tillräckligt hållfast.

Mer information och beskrivningar finner ni i våra installations manualer.

I kakelugnens fot finns ett ingjutet VP-rör. Detta kan användas om ni drar fram kablarna från baksidan av ugnen eller om man redan har ett gjutet fundament.

Om ni ska gjuta ett nytt fundament rekommenderar vi att ni gjuter in ett VP-rör i fundamentet och drar fram kablarna under ugnen. 

Tänk igenom vart ni placerar reglaget till fläkten.

Kontakta oss för mer information om kopplingsschema eller annat: Kontakta oss – Gabriel kakelugnar

Det bör inte vara något problem att dra skorstenen på utsidan. Det som kan hända är att det kan uppstå köldproppar i skorstenspipan som gör att du inte får igång draget.  Detta kan avhjälpas genom att du eldar en tändkudde i det övre sothålet på kakelugnen, luften i skorstenspipan värms då upp och proppen försvinner.

Du kan också installera en Draft Boster, en rökgasfläkt som monteras på skorstenen och som du startar när du ska tända upp i kakelugnen.

Köldproppar i skorstenen är ett relativt vanligt problem på hösten då man ska ta sin eldstad i bruk efter att den stått oanvänd en längre tid.

Det finns ett par saker vi rekommenderar er att göra i samband med nybygge och plan på att installera en kakelugn.

  1. Säkerställ så att plattan klarar kakelugnens vikt (ca 1300-1400kg).
  2. För tilluft utifrån ska ni gjuta in ett tilluftsrör i plattan. Diametern ska vara 125mm. Vanligtvis används ett PVC rör eller ett spirorör. Kontakta oss eller den installatör ni avser att använda för montage av ugnen för rådgivning. Kakelugnens sockelring är även förberedd för anslutning av tilluft om ni planerar ta den genom yttervägg. Vi rekommenderar starkt att ta tilluften utifrån vid ett nybyggt hus.
  3. Förbered elinstallation av en eventuell rökgasfläkt genom att dra fram el så nära skorstenen som möjligt.
  4. Dra fram el eller gjut in ett PVC rör i plattan där kakelugnen ska stå om ni planerar att installera en fläkt för värmespridning.
  5. Planerar ni att bygga ett tvåvåningshus och saknar murstock så planera för skorstenen om den ska anslutas på toppen av kakelugnen.

Nej, ugnen är godkänd för placering 5 cm från brännbar vägg.

Har du klinkers på betongplatta går det att ställa ugnen direkt på den. Ligger det ett trägolv måste ett hål tas upp, som är mindre än själva ugnen, och ett fundament gjutas upp från plattan eller marken.

Nej, man gör en förenklad ansökan, ”bygganmälan” med kontrollplan, och en ritning var kakelugnen skall stå, till byggnadsnämnden i er kommun.

Glöm ej att informera skorstensfejarmästaren om att ni skaffat en kakelugn som medför ändrat sotningsbehov.

Vanligast är en helisolerad stålskorsten eller en prefab murad modulskorsten typ Isokern.

Det går alldeles utmärkt. Man kan bygga en ny stål- eller murad modulskorsten uppe på ugnen.

Från 1300 kg. Beror på modell och höjden på ugnen.