Skip to main content

Vilka är reglerna kring eldstadsplan/golvskydd

By

Boverkets regler BFS 2011:26 som gäller för våra ugnar säger följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Vad ska jag tänka på när jag sätter kakelugnen innan golvet är lagt?

By No Comments

När man börjar sätta kakelugnen innan golvet är lagt måste man gjuta ett underlag som bygger lika mycket som färdigt golv. Detta behövs då måttsättningen utgår från färdigt golv. Tar man ej höjd för hur mycket golvet bygger kommer kaklet ej hamna rätt.

Gjut upp med cement för ett hårt och stabilt underlag. Använd ej lerbruket då detta ej är tillräckligt hållfast.

Kan man använda en utvändig skorsten då en kakelugn har förhållandevis låg rökgastemperatur?

By

Det bör inte vara något problem att dra skorstenen på utsidan. Det som kan hända är att det kan uppstå köldproppar i skorstenspipan som gör att du inte får igång draget.  Detta kan avhjälpas genom att du eldar en tändkudde i det övre sothålet på kakelugnen, luften i skorstenspipan värms då upp och proppen försvinner.

Du kan också installera en Draft Boster, en rökgasfläkt som monteras på skorstenen och som du startar när du ska tända upp i kakelugnen.

Köldproppar i skorstenen är ett relativt vanligt problem på hösten då man ska ta sin eldstad i bruk efter att den stått oanvänd en längre tid.

Vad ska jag tänka på vid byggnation av nytt hus?

By

Det finns ett par saker vi rekommenderar er att göra i samband med nybygge och plan på att installera en kakelugn.

  1. Säkerställ så att plattan klarar kakelugnens vikt (ca 1300-1400kg).
  2. För tilluft utifrån ska ni gjuta in ett tilluftsrör i plattan. Diametern ska vara 125mm. Vanligtvis används ett PVC rör eller ett spirorör. Kontakta oss eller den installatör ni avser att använda för montage av ugnen för rådgivning. Kakelugnens sockelring är även förberedd för anslutning av tilluft om ni planerar ta den genom yttervägg. Vi rekommenderar starkt att ta tilluften utifrån vid ett nybyggt hus.
  3. Förbered elinstallation av en eventuell rökgasfläkt genom att dra fram el så nära skorstenen som möjligt.
  4. Dra fram el eller gjut in ett PVC rör i plattan där kakelugnen ska stå om ni planerar att installera en fläkt för värmespridning.
  5. Planerar ni att bygga ett tvåvåningshus och saknar murstock så planera för skorstenen om den ska anslutas på toppen av kakelugnen.