Skip to main content

Måste jag ha byggnadslov för att installera en kakelugn?

Nej, man gör en förenklad ansökan, ”bygganmälan” med kontrollplan, och en ritning var kakelugnen skall stå, till byggnadsnämnden i er kommun.

Glöm ej att informera skorstensfejarmästaren om att ni skaffat en kakelugn som medför ändrat sotningsbehov.