Skip to main content

Vilken funktion har fläkten?

By

Fläkten är till för att snabbt sprida värmen i rummet. Kakelugnens stora massa gör att det tar relativt lång tid för ugnen att bli varm. Fläkten blåser sval luft genom kanaler i eldstadskassetten och sprider den uppvärmda luften snabbt i rummet.

Vad är fördelarna med en kakelugn kontra en braskamin?

By

Skönare värme, effektivare eldstad och en vacker ”må bra” möbel.

• Mindre vedåtgång
• Bättre ekonomi
• Bättre miljövärden

En braskamin ger c:a 5-7 kW när du eldar och svalnar mycket snabbt vilket innebär att man får en ”bastueffekt” dvs. för mycket värme under för kort tid för att huset och människorna ska kunna tillgodogöra sig värmen. En eldstad som producerar 2,5 kW/timme är optimal ur energi och komfortsynpunkt, högre än så uppfattas som för varmt. En rätt eldad kakelugn ger c:a 2kW/timme under hela dygnet.

Skiljer sig funktionen på en antik kakelugn och en nytillverkad från Gabriel?

By

Principen med de fem rökgaskanalerna är densamma. Dock är våra nytillverkade kakelugnar utrustade med en förbränningsinsats som, förutom större glas, också värmer och sprider rumsluften genom kassetten. Förbränningsinsatsen innebär också högre effektivitet och lägre utsläpp av emissioner. En annan fördel med en nytillverkad kakelugn är att den inte behöver monteras ned och muras upp på nytt för att hålla sig tät, som fallet är med antika kakelugnar.

Jag har små rum i huset, blir det för varmt att sitta i ett litet rum när man eldar i en kakelugn?

By

Fördelen med en kakelugn jämfört med en braskamin är just att den avger en behaglig värme under mycket lång tid. En kakelugn avger i snitt 2 kW/timme och det är vad vi uppfattar som behagligt, allt utöver detta upplevs som för varmt. Med en braskamin som ger c:a 5-7 kW, när den är som varmast, och sedan svalnar lika snabbt som elden slocknar, erhålls en bastueffekt, dvs. det blir mycket varmt fort. Man måste sedan vädra för att det ska bli behagligt.