Skip to main content

Vad är fördelarna med en kakelugn kontra en braskamin?

Skönare värme, effektivare eldstad och en vacker ”må bra” möbel.

• Mindre vedåtgång
• Bättre ekonomi
• Bättre miljövärden

En braskamin ger c:a 5-7 kW när du eldar och svalnar mycket snabbt vilket innebär att man får en ”bastueffekt” dvs. för mycket värme under för kort tid för att huset och människorna ska kunna tillgodogöra sig värmen. En eldstad som producerar 2,5 kW/timme är optimal ur energi och komfortsynpunkt, högre än så uppfattas som för varmt. En rätt eldad kakelugn ger c:a 2kW/timme under hela dygnet.