Skip to main content

Skiljer sig funktionen på en antik kakelugn och en nytillverkad från Gabriel?

Principen med de fem rökgaskanalerna är densamma. Dock är våra nytillverkade kakelugnar utrustade med en förbränningsinsats som, förutom större glas, också värmer och sprider rumsluften genom kassetten. Förbränningsinsatsen innebär också högre effektivitet och lägre utsläpp av emissioner. En annan fördel med en nytillverkad kakelugn är att den inte behöver monteras ned och muras upp på nytt för att hålla sig tät, som fallet är med antika kakelugnar.