Skip to main content

Kan man räkna hem investeringen i en kakelugn?

By

Ett exempel: En rund standardugn kostar c:a 85’ – 100’ kronor, sedan kan det tillkomma kostnader för montering av produkten & skorsten etc.  Under en eldningssäsong får man ut 10 – 12000kwh på 4m³ ved. Har man direktverkande el som uppvärmning med ett elpris på 1,50.-/kW och tillgång till gratis ved sparar man drygt 15000 :-/år. Vilket ger en återbetalningstid på 7 år. Med köpt ved, c:a 600 :- / m³, blir återbetalningstiden 8 år.

Hur effektiv är en kakelugn och hur mycket pengar kan jag spara på att elda?

By

Våra kakelugnar har den högst uppmätta verkningsgraden, hela 92,4 %, vilket innebär att 92,4 % av energiinnehållet i veden tas tillvara i ugnen och avges till rummet.

Räkneexempel:
Björkved (20 % fukthalt), 11 kg/dygn x 210 dygn=2310 kg, vilket motsvarar c:a 3,8 m³. 1 kg torr björkved ger en effekt på 4,27 kW.
2310 kg björkved x 4,27 kW x 0,92 % (92,4 % verkningsgrad) = 9114kW/år (eldningssäsong).
Har man ett eluppvärmt hus och elen kostar 1,50kr/kWh blir besparingen 13 670 kr minus kostnaden för veden.