Skip to main content

Hur effektiv är en kakelugn och hur mycket pengar kan jag spara på att elda?

Våra kakelugnar har den högst uppmätta verkningsgraden, hela 92,4 %, vilket innebär att 92,4 % av energiinnehållet i veden tas tillvara i ugnen och avges till rummet.

Räkneexempel:
Björkved (20 % fukthalt), 11 kg/dygn x 210 dygn=2310 kg, vilket motsvarar c:a 3,8 m³. 1 kg torr björkved ger en effekt på 4,27 kW.
2310 kg björkved x 4,27 kW x 0,92 % (92,4 % verkningsgrad) = 9114kW/år (eldningssäsong).
Har man ett eluppvärmt hus och elen kostar 1,50kr/kWh blir besparingen 13 670 kr minus kostnaden för veden.