Skip to main content

Hur länge håller en ny modern kakelugn?

I generationer. Den behöver inte sättas om som gamla tiders kakelugnar.