Skip to main content

Vilka är reglerna kring eldstadsplan/golvskydd

By

Boverkets regler BFS 2011:26 som gäller för våra ugnar säger följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Kakelugnen är svår att tända

By

En kakelugn kan vara lite trög i uppstart. Testa först att ha luckan på glänt när du tänder brasan. Blir det inte bättre så kan man också ha ett fönster eller en dörr på glänt vid uppstart. Anledningen till att ugnen är svårtänd är vanligtvis ett högt undertryck i bostaden.

Många installerar en DraftBooster (uppstartsfläkt) på skorstenen om de har problem med undertryck. Har ni friskluftsanslutning utifrån så kontrollera också att ventilationsgallret ej är igensatt eller att friskluftsslangen ej är veckad.

Hur lång tid tar det att elda kakelugnen för att den ska hålla värmen i ett dygn?

By

Från kall ugn uppnås full effekt, 4kW, efter 2,5 till 3 timmar men redan efter c:a 20 minuter känner man värmen på sidan av ugnen.  Med två till tre vedinlägg om totalt 11 kg varar värmen över ett dygn förutsatt att spjället skjuts in när bara en glödbädd återstår. Observera att spjället inte får skjutas helt så länge det finns blå lågor som slår upp efter att man rört om i glödbädden.