Skip to main content

Regler gällande golvskydd

By

Regler gällande golvskydd hanteras av Boverket i föreskriften BFS 2011:26 (5:4223 Eldstadsplan).

Kortfattat gäller följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Länk till Boverket hittar du här: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26

Kakelugnen är svår att tända

By

En eldstad kan vara lite trög i uppstart. Många gånger handlar det om dåligt drag, dålig ved eller för lite förbrännings luft.

Testa först att ha luckan på glänt när du tänder brasan. Blir det inte bättre så kan man också ha ett fönster eller en dörr på glänt vid uppstart. Anledningen till att ugnen är svår att tända är vanligtvis undertryck i bostaden.

Många installerar en DraftBooster (rökgasfläkt) på skorstenen om de har problem med undertryck. Har ni frisklufts anslutning utifrån så kontrollera också att ventilationsgallret ej är igensatt samt att frisklufts slangen ej är veckad.

Har ugnen stått länge och om det är låg temperatur ute kan det också handla om en köld propp. Testa att göra en liten boll av tidningspapper och ta loss den övre sotluckan. Antänd pappret i utrymmet innanför locket.

Detta är inte något som är unikt för en kakelugn utan detsamma gäller för de flesta eldstäder.

Se också till att använd rätt ved. Mer information om ved finner ni här: Tips & Råd – Gabriel kakelugnar

 

Vilka är reglerna kring golvskydd?

By

Regler gällande golvskydd hanteras av Boverket i föreskriften BFS 2011:26 (5:4223 Eldstadsplan).

Kortfattat gäller följande:

Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden
eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. För större
slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i sidled dock
begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen.

Länk till Boverket hittar du här: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:26

De golvskydd Gabriel säljer uppfyller kraven.

Hur lång tid tar det att elda kakelugnen för att den ska hålla värmen i ett dygn?

By

Från kall ugn uppnås full effekt, 4kW, efter 2,5 till 3 timmar men redan efter c:a 20 minuter känner man värmen på sidan av ugnen.  Med två till tre vedinlägg om totalt 11 kg varar värmen över ett dygn förutsatt att spjället skjuts in när bara en glödbädd återstår. Observera att spjället inte får skjutas helt så länge det finns blå lågor som slår upp efter att man rört om i glödbädden.