Skip to main content

Hur vet jag hur spjällen ska stå?

När spjällen är inskjutna är de stängda och när de är utdragna så är de öppna.