Skip to main content

Var ska elanslutningen till fläkten ansluta till kakelugnen?

Har ni möjlighet kan ni gjuta in ett VP-rör i plattan och drar kabeln upp under ugnen. Ett annat alternativ är att dra kabel bakom ugnen och in genom det VP-rör som finns ingjutet i kakelugnens fot.

Tänk igenom vart ni placerar reglaget till fläkten.