Skip to main content

Vad gör jag om kakelugnen börjar läcka rök?

Innan ugnen får tas i bruk ska den provtryckas och godkännas av sotaren. Om ev. läckage skulle upptäckas kontakta återförsäljaren som ska åtgärda felet.