Skip to main content

Hur ofta måste man sota kakelugnen?

Om den används som primärvärmekälla d.v.s. om du eldar mer än 1 m³/år vill sotaren komma årligen annars räcker det med vart tredje år.