Skip to main content

Hur länge gäller garantin?

1 år på kakelbeklädnaden, 3 år på kassetten och 5 år på stommen.