Skip to main content

Får jag sota själv?

Även om du kan sota själv rekommenderar vi att sotningen utförs av din lokala skorstensfejarmästare.