Skip to main content

Kakelugnen är svår att tända

En kakelugn kan vara lite trög i uppstart. Testa först att ha luckan på glänt när du tänder brasan. Blir det inte bättre så kan man också ha ett fönster eller en dörr på glänt vid uppstart. Anledningen till att ugnen är svårtänd är vanligtvis ett högt undertryck i bostaden.

Många installerar en DraftBooster (uppstartsfläkt) på skorstenen om de har problem med undertryck. Har ni friskluftsanslutning utifrån så kontrollera också att ventilationsgallret ej är igensatt eller att friskluftsslangen ej är veckad.