Skip to main content

Blir kaklet lätt missfärgat av sot och värme runt kassetten?

Kaklen är högbrända, i över 1000°C, vilket innebär att de inte påverkas av värmen från ugnen.