Skip to main content

Blir glaset snabbt sotigt?

Rätt eldad med rätt anpassat drag är det ingen risk, tack vare den finurliga luftspolningen.