Skip to main content

Är Gabriels kakelugnar testade?

RISE (Research Institutes of Sweden) har testat våra ugnar mot EN15250:2007 och Gabriels kakelugnar är en av de effektivaste och renaste eldstäderna på marknaden. Den uppmätta verkningsgraden är hela 92,4%.

Vidare är våra kakelugnar även testade mot  BlmSchVo 2 och 15a-B-VG. Våra ugnar uppfyller utsläppskraven med god marginal.

Våra produkter uppfyller Ecodesign 2022.