Skip to main content

Vilken funktion har fläkten?

By

Fläkten är till för att snabbare sprida värmen i rummet. Kakelugnens stora massa gör att det tar relativt lång tid för ugnen att bli varm.

Med hjälp av fläkten så blåser man luft genom kanaler i eldstadskassetten och ut genom gallret ovanför glasluckan. Luften tar man via gallret i kakeugnens fot och när den cirkulerar genom kassetten värmer man upp den. Konvektions värmen fungerar också utan fläkten. Dock ej med samma luftflöde.

Tänk på att fläkten behöver elanslutning och att anslutningen måste utföras av behörig person.